Juridische advisering & ondersteuning
Sociale Verzekeringen

Mr. Wil Rademakers

Heeft u vragen over de uitvoering door of beslissingen van het UWV stel ze aan mij.  

Het kan bijvoorbeeld gaan over  Wajong, WAO, WIA, WW of ZW.

Ook kunt u bij mij terecht met vragen over ondersteuning of problemen bij het verloop van de re-integratie tijdens het 1e of 2e ziektejaar (1e en 2e spoor).

foto-pa-top
Diensten

Wat doe ik

Juridische advisering & ondersteuning

Als u zich afvraagt of in uw geval de regels door het UWV wel goed worden uitgevoerd, kan ik u daarover uitleg geven. Als dat nodig is kan ik u adviseren over de te ondernemen stappen. Daarbij kunt u mij machtigen om namens u te handelen. Als u een beslissing van het UWV heeft ontvangen dan kan het zijn dat u daar vragen over heeft. Of u bent het niet eens met die beslissing. Ik kan u dan ondersteunen bij het voeren van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. Dit kan in het geval u als werknemer met het UWV heeft te maken, maar ook als kleine werkgever.  

Werknemer of Wajonger

Heeft u een brief van UWV ontvangen en blijft u met vragen zitten? Neem dan met mij contact op. Samen bekijken we dan of uw vragen door mij beantwoord kunnen worden. Ook kan het zijn dat er verdere actie moet worden ondernomen. Dan overleggen we samen hoe we dat gaan doen.

Bent u ziek en nog steeds in dienst van uw werkgever? Dan kunt u tijdens de eerste 2 ziektejaren vragen hebben over de wijze waarop de re-integratie verloopt.  Ook hiervoor kunt u bij mij terecht. Neem dan met mij contact op. Ik zal u uitleg en advies geven.

Heeft u een beslissing van het UWV ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Neem dan met mij contact op. Ik kan u verdere uitleg geven. Als u dat wilt, kan ik namens u een bezwaar-procedure starten. 

Bent u het niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kan ik namens u een beroepsprocedure bij de rechtbank starten.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kan ik namens u  een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep starten.

Aan het geven van informatie en advies zijn geen kosten verbonden. Voor het voeren van een procedure maak ik samen met u afspraken over het tarief. 

Werkgevers

Als werkgever bent u verplicht om bij ziekteverzuim van uw werknemer gedurende de eerste 2 ziektejaren te voldoen aan uw re-integratie-verplichtingen. 

Daarbij staat terugkeer in eigen of aangepast werk voorop (spoor 1). Als dit niet meer mogelijk is, moet worden gezocht naar (aangepast) werk buiten het eigen bedrijf (spoor 2). Hiermee moet tijdig worden gestart. In beginsel zodra duidelijk is dat terugkeer in eigen (aangepast) werk niet meer mogelijk is. Als dat nog niet duidelijk is bij het einde van het 1e ziektejaar dan moet op dat moment in beginsel spoor 2 worden ingezet. 

Is sprake van tekortkoming ten aanzien van uw re-integratieverplichtingen, dan kan UWV u een zogenoemde loonsanctie opleggen. Dit kan betekenen dat u gedurende het derde ziektejaar ook nog het loon aan uw werknemer moet doorbetalen.

Heeft u hulp nodig bij uw re-integratieverplichtingen ten aanzien van een van uw werknemers of wilt u advies? Neem dan met mij contact op. Samen bekijken we dan wat de beste aanpak of oplossing is. Ik kan u ook ondersteunen bij de administratieve verplichtingen die noodzakelijk zijn gedurende de eerste 2 ziektejaren.

Heeft u een beslissing van het UWV ontvangen over een opgelegde loonsanctie en bent u het daar niet mee eens? Neem dan contact met mij op. Ik kan u verdere uitleg geven. Als u dat wilt, kan ik namens u een bezwaarprocedure starten.

Bent u het niet eens met de uitkomst van de bezwaarprocedure? Dan kan ik namens u een beroepsprocedure bij de rechtbank starten.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kan ik namens u een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep starten.

Aan het geven van informatie en advies zijn geen kosten verbonden. Voor ondersteuning bij de administratieve verplichtingen en het voeren van een procedure maak ik samen met u afspraken over het tarief. 

Waarom voor mij kiezen

Ik neem alle tijd voor u om samen uw vragen of problemen te bespreken.

Gelet op mijn zeer ruime praktijkervaring kan ik u op de juiste wijze verder helpen.

Mijn leuze: Afspraak is Afspraak. U kunt altijd van mij op aan.

Stel uw vraag