Privacyverklaring

WRA Wil Rademakers Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WRA Wil Rademakers Advies en/ of doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. WRA Wil Rademakers Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WRA Wil Rademakers Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te nemen wanneer u daarom verzoekt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor het maken van een factuur of ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

WRA Wil Rademakers Advies bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand na de volledige afwikkeling van uw zaak bewaard.

WRA Wil Rademakers Advies verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de tegenpartij of indien noodzakelijk deskundigen. Dit gebeurt enkel na overleg met u en met uw toestemming.

Op de website van WRA Wil Rademakers Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

WRA Wil Rademakers Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar Google Analytics, en daar opgeslagen op een server in Nederland. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en voor analyse in geval van technische problemen. Ook voor de statistieken en bezoekgegevens wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

U heeft het recht uw gegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of mee te nemen. Ook staat het u vrij de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt een verzoek hiertoe sturen via het contactformulier op de website. WRA Wil Rademakers Advies zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

WRA Wil Rademakers Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WRA Wil Rademakers Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens die overgedragen worden naar Google Analytics zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van WRA Wil Rademakers Advies. Toegang is alleen mogelijk door Direct admin (gebruikersnaam en wachtwoord). Verder wordt er gebruik gemaakt van SSH-sleutels en zijn er systemen actief om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Denk hierbij aan firewalls en inbraakdetectie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier op de website.

https://www.wra.nu is een website van WRA Wil Rademakers Advies. WRA Wil Rademakers Advies is als volgt te bereiken:

Postadres:                   de Hagard 26, 5554 MP Valkenswaard

KvK-nummer:              77786580

Telefoonnummer:        06-30723231 Mocht u er niet uitkomen dan kunt u een verzoek indienen via de rechtbank. De procedure wordt uitgelegd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.